Praha - Hlavní nádraží

Praha - Hlavní nádraží 8.4. 2012. Naprosto pohodová akce, překrásný

sál v budově Hlavního nádraží. Více info zde:

http://vetesnictvi.info/praha/

Další termíny 20.5. a 17.6. 2012