Slovníček

"fousatka" - FOUSATEC, FOUSATKA = odznak, přezka, ID známka atd. vše co, než v dnešní době najdete, tak Vám narostou vousy až na zem - označuje předměty z kategorie RARE, VERY RARE, EXTREME RARE. Může označovat stav nebo výskyt předmětu. Ostatní odborníci prominou, ještě tak označuji kolegu z Jevíčka.

PKA = Panzerkampfabzeichen, tankový odznak, u nás "tank", v Německu "PKA" pro anglicky mluvící "PAB" - dle Panzer Assault Badge. Vyšší třídy - "pětadvacítka", "pajcka", "pětasedma" a "kilo" moc nerostou.

ISA = Infanterie Sturmabzeichen = pěchotní odznak, někdy "odznak za útoky pěchoty", u nás lidově "flintička", "puštička" trochu zvráceně "puškospona", pro anglicky mluvící IAB - Infantery Assault Badge

ASA = Allgemeine Sturmabzeichen = všeobecný útočný odznak - běžně "šturm"

NKS = Nahkampfspange = Close combat claps = CCC. Spona za boj zblízka - špangle

DKiG = Německý kříž ve zlatě = familierně "sázený vejce", někdo používá "hvězda", také už jsem slyšel "kříž ve hvězdě".

VWA - Helmička - Verwundetenabzeichen - také WB - woundbadge a také BWB + SWB + GWB - dle rozdělení na Black+Silver+Gold WB.

EM - Erkennugsmarke - IDčko - také "oválek" nebo "placička" = identifikační známka - různého typu

BoFu - Bodenfunde - kategorie - zemní nález, označuje v německy mluvících zemích předměty nalezené pomocí detektoru kovů.

KVK - Kriegsverdienst Kreuz - Záslužný válečný kříž - "záslužák" varianty "s meči" - za bojové zásluhy a "bez mečů" - za nebojové zásluhy. Jedno z nejrozšířenějších ocenění.

EK - Eiserne Kreuz - Železný kříž - prostě "železňák" - klasika - více variant a typů - dnes již samostatná sběratelská komodita.

LP - Liebhaberpreiss - "Elpéčko" - označení ceny v katalogu u raritních věcí, kde je otázka ceny závislá na aktuální poptávce trhu, resp. na osobě, která je ochotna někdy velmi vysokou cenu zaplatit.

RS = Rückseite = také Revers = zadní strana mince - odznaku - medaile

VS = AS = Vorderseite = Avers = přední strana mince - odznaku - medaile

WW1 = WK1 = první světová válka

WW2 = WK2 = druhá světová válka

KTK = Karl-Truppen Kreuz - Karlův kříž - z WK1

WD40 = védečko = universální mazací a konzervační přípravek, dražší, ale všestranný pomocník

KiA = Zabit v akci - zkratka v anglické military literatuře

MiA = "Nezvěstný" v akci - zkratka v anglické military literatuře

WiA = Zraněn v akci - zkratka v literatuře

POW = Válečný zajatec, případně zajatecký tábor.

Mrcasník = pravidelný návštěvník DW, mladý lovec pokladů pomocí detektoru kovů, sám sebe považuje za "mrcase", zdraví se "AVE Mrcas", případně "zdar mrcas", jediným božstvem je "velký mrcas", jeho potomci se nazývají "mrcasníčci", doma u rodičů a prarodičů vzbuzuje pošklebky svým tvrzení "jdu do lesa s kámošema mrcasit". Sám nepovažuje "mrcasení" za nic pohoršujícího, naopak si myslí, že je to super výraz. Další poznávací znamení - v lese většinou díry po kopání nezahrabává, ale je schopen se do krve hádat..."já jsem slušnej mrcasník, já zahrabávám". Jak může, tak jezdí a projevuje se na srazech "mrcasníků".